Hội chợ làng nghề và sản phẩm ocop việt nam
Agritrade 2021

Hội chợ là sự kiện thường niên nhằm quảng bá nông nghiệp địa phương, kết nối tiêu thụ sản phẩm, tôn vinh các làng nghề phố nghề và nghệ nhân truyền thống.

21/12/2021 - 20/01/2022

Ngày

Giờ

Phút

Giây