Bưởi Bằng Luân

HTX dịch vụ sản xuất và kinh doanh bưởi đặc sản xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Liên hệ: 0332 274 808


Sản phẩm / Dịch vụ khác