Bưởi sửu Chí Đám

HTX sản xuất kinh doanh bưởi Chí Đám, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ


Sản phẩm / Dịch vụ khác