Tôm đất khô

Sản phẩm được làm từ những con tôm đất tự nhiên, sau khi tiến hành sơ chế, tôm được đem hấp và phơi trong dưới lồng lưới, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 và đang nâng cấp để đăng ký tiêu chuẩn 4 sao. 

Thành phần:100% tôm đất tươi. 

 


Sản phẩm / Dịch vụ khác