Giới thiệu

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh lũy kế đến nay có 71 sản phẩm đạt chứng nhận 3 sao trở lên, trong đó có 01 sản phẩm Bột ca cao đang gửi hồ sơ đề nghị cấp Trung ương đánh giá, phân hạng cho sản phẩm tiềm năng 5 sao.

Đăng ký giao thương

Đăng ký trở thành đối tác của chúng tôi